Menu Zavřeno

Příručka vinného eléva: Před uzavřením vína do lahve

před uzavřením vína do lahve

Před uzavřením vína do lahve urazí vinař i víno dlouhou cestu

První předpoklad pro úspěšnou spolupráci vína se zátkou je stav samotného vína, víno musí být pro lahvování připraveno, vyškoleno a samotné lahvování musí být technicky a technologicky zvládnuté minimálně do té úrovně, aby víno vydrželo v lahvi do doby své vrcholné zralosti. Za předpokladu, že bude víno skladováno za vhodných podmínek k ležení a zrání.

Každý jeden aspekt z této celé řady může proces ležení vína v lahvi a jeho zrání narušit, poškodit nebo zcela zničit. Výsledkem je potom znehodnocený produkt – víno – a nasraný zákazník – konzument.

Před uzavřením vína do lahve musíme zvládnout:

  1. vyškolit víno, tzn. získat víno žádoucí jakosti a stability
  2. zvolit vhodnou lahev a zátku ve vztahu k potenciálu konkrétního vína
  3. použít technologické zařízení, které nám zvládne víno nalahvovat a uzavřít tak, aby se to nijak negativně neprojevilo při zrání v lahvi

Pokud zvládneme tyto tři body, můžeme začít vybírat metodu uzavírání. Různé možnosti a technologie uzavírání vína do lahve si přiblížíme v příštím díle Příručky vinného eléva.