Menu Zavřeno

Uplatnění práva z vadného plnění – reklamace

V případě, že se zásilkou, kterou jsme vám zaslali nejste spokojeni, jednoduše vyplňte níže uvedené údaje, vytiskněte je a společně se zásilkou nám je pošlete zpět. Váš problém pak vyřešíme.

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a e-mail

Vino Bohemia spol. s r. o.
IČO: 27119246
Komenského náměstí 690/3, 27401 Slaný

Místo a datum sepsání reklamace

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážený pane Matoušku,
dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mamradvino.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byla zásilka dvou vín. Zásilku jsem převzal dne XXX.

Popište vadu plnění.

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, vás žádám o nápravu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Vína vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na nápravu, a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení
S pozdravem

……………………………………….
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu