Menu Zavřeno

Vzor odstoupení od smlouvy

Přemýšleli jste nad svým nákupem tak dlouho, až jste si jej rozmysleli? Nic se neděje, neporušenou zásilku zašlete zpět s níže uvedeným textem a my vám pošleme zpět vaše peníze.

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a e-mail

Vino Bohemia spol. s r. o.
IČO: 27119246
Švehlova 1840, 27401 Slaný

Místo a datum sepsání oznámení

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážený pane Matoušku,
dne XXX jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mamradvino.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byla zásilka dvou vín. Zásilku jsem převzal dne XXX

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Vína vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši XXX Kč a XXX Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. XXX nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

……………………………………….
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu